Registrácia Zoznam účastníkov Výsledky Foto

Usporiadateľ: Turiec.Run

Dátum:
• 16.08.2020 (nedeľa)

Miesto:
Mošovce, okres Turčianske Teplice, Slovakia
Športovo-rekreačné zariadenie Drienok, penzion Drienok

Trate:
• Drienok 25 (24,62 km, prevýšenie 1210 m)
• Révayovské aleje 8 (7,9 km, prevýšenie 250 m)

Štart / Cieľ:
Krásny kopec pri kúpalisku Drienok
• 11:00 – štart pre trate Drienok 25
• 11:10 – štart pre trate Révayovské aleje 8
• 16:00 – uzavretie trate

Štartovné:

Drienok 25                                                                                                                                                 
12 € pri prihlásení / zaplatení do 12.07.2020
15 € pri prihlásení / zaplatení od 13.07 do 02.08.2020
18 € pri prihlásení / zaplatení od 03.08 do 11.08.2020

Révayovské aleje 8                                                                                                                                  
9 € pri prihlásení / zaplatení do 12.07.2020
12 € pri prihlásení / zaplatení od 13.07 do 02.08.2020
15 € pri prihlásení / zaplatení od 03.08 do 11.08.2020

Limit na dvoch tratiach je spolu 50 bežcov.

• Štartovný balíček pre trate Drienok 25 a Révayovské aleje 8 obsahuje: batôžtek s logom pretekov, štartovné číslo, dobre označena krásna trať, medaila finišera, občerstvenie po pretekoch, zdravotnícke zabezpečenie počas pretekov, vstup do bazénov. Balíček bude pripravený pre 50 prihlásených účastníkov.

• Výška štartovného nezávisí od dátumu prihlásenia, ale od dátumu zaplatenia štartovného na účet organizátora. Vrátenie štartovného je možné do 21. dňa pred pretekmi vo výške 50% z uhradenej sumy.

• Štartovné je možné zaplatiť na účet organizátora v Slovenská sporiteľňa, a.s. – banka do 11.08.2020. Číslo účtu je SK09 0900 0000 0050 6384 2937. Do informácie pre prijímateľa uveďte: MT + meno + priezvisko.

Prihláška:
On-line registracia e zatvorena!
On-line prihláška bude funkčná do 11.08.2020 do 23:59:59 hod.
V prípade nenaplnenia limitu 50 pretekárov sa bude možné prihlásiť ešte v deň pretekov pri prezentácii.

Prezentácia:
V deň pretekov od 9:00 hod. do 10:40 hod. v areáli ŠRZ Drienok, penzion Drienok.

Víťazov a výsledky nevyhlasujeme. 
• Absolútne poradie M/Ž, podľa tabuľky koeficientov WMA.

• Ceny sú rovnaké pre každého – pekný trailový víkend, trate vedúce očarujúcou prírodou a v cieli relax pri bazéne,  občerstvenie a stretnutie s trailovými súpermi a priateľmi zároveň!

• Fanúšikovia Mošovce Trail, ktorí prídu na preteky tretí krát, dostanú spomienkový darček.

Preteky sa koná podľa pravidiel  IAAFITRA a WMA.

Povinná výbava na trať Drienok 25:
– 500 ml vody,
– izofólia (veľkosť 200×140),
– telefón s uloženými telefónnymi číslami na riaditeľa trati Konstantin Železov +421 949 739 169 a vedúceho záchrannej služby Michal Repiščák +421 902 204 420,
– 150 gramov suchých potravín (gély, sušené ovocie, atď.),
– štartovné číslo (pevne na hrudi na viditeľnom mieste).

Odporúčaná výbava na trať Drienok 25:
– 1000 ml vody,
– GPS (s vloženým trekom trate),
– elastická bandáž (dĺžka 2 m),
– píšťalka,
– trekové palice,
– lekárnička (osobné lieky, lieky proti bolesti, krém proti oderu slabín…).

Lehoty a sankcie na trati Drienok 25:
Kontrolný bod #1 – Ústie Veľkej Skalnej (~13 km).
Kontrolný bod #2 – Poľovnícky domček (~21 km).
Kontrolný bod #0 – tajný.
Absencia značiek na kontrolných bodoch – diskvalifikácia (DQ).
Absencia povinného prvku výbavy – penalizácia 30 minút.
Absencia dvoch alebo viacerých prvkov povinnej výbavy – diskvalifikácia (DQ).
Nesprávne umiestnenie štartového čísla – penalizácia 30 minút.
Vyhadzovanie odpadu počas trate – penalizácia 30 minút.
Nerešpektovanie usporiadateľa, športovcov, turistov a miestnych obyvateľov – penalizácia 30 minút.
Ak je to potrebné, a nepomôžete iným športovcom – diskvalifikácia (DQ).

Povinná výbava na trať Révayovské aleje 8:
– štartovné číslo (pevne na hrudi na viditeľnom mieste).

Odporúčaná  výbava na trať Révayovské aleje 8:
– 500 ml vody.

Lehoty a sankcie na trati Révayovské aleje 8:
Kontrolný bod #1 – Rekreačný domček (~4 km).
Kontrolný bod #0 – tajný.
Absencia značiek na kontrolných bodoch – diskvalifikácia (DQ).
Nesprávne umiestnenie štartového čísla – penalizácia 30 minút.
Vyhadzovanie odpadu počas trate – penalizácia 30 minút.
Nerešpektovanie usporiadateľa, športovcov, turistov a miestnych obyvateľov – penalizácia 30 minút.
Ak je to potrebné, a nepomôžete iným športovcom – diskvalifikácia (DQ).

Podmienky a povinnosti účastníkov:

• Minimálny vek pretekára na trati Révayovské aleje 8 je  10 rokov, na trati Drienok 25 je 18 rokov.

• Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov na trati Révayovské aleje 8 zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.

• Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedajú za svoj zdravotný stav. Odporúčame pretekárom, aby boli v deň pretekov poistení. Lekárska služba bude zabezpečená len do skončenia všetkých behov.

• Štartovné čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.

• Klasifikovaní budú pretekári, ktorí absolvujú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.

• Účastník, ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky berú na vedomie, že nesú zodpovednosť za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči druhým osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe.

• Účastník odoslaním online prihlášky súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov výlučne na účely organizácie pretekov.

• Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.

• Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie, alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v organizácii pretekov. O všetkých prípadných zmenách budú organizátori informovať na web stránke a na FB stránke pretekov.

Viac informácií a odpovedí na otázky:  FB stránka,  email: iron69run@gmail.com

Mapy a profily tratí Drienok 25:   AllTrails   GPX

Mapy a profily tratí Révayovské aleje 8:   AllTrails   GPX

ĎAKUJEME PARTNEROM

      

Tešíme sa na všetkých účastníkov Mošovce Trail 2020!

Generátor projektu Konstantin Železov.