Mošovce Trail 2019

 

 

 

Registrácia Zoznam účastníkov Výsledky Foto

Usporiadateľ: TURIEC.RUN

Dátum:
• 14.07.2019 (nedeľa)

Miesto:
• Mošovce, Športovo-rekreačné zariadenie Drienok a okolie

Trate:

Žiaľ, na základe nesúhlasu zo strany Správy Národného parku Veľká Fatra k umiestneniu tratí 22 km a 12 km sme boli nútení tieto trate zrušiť. Je nám ľúto, že  si tento rok nevychutnáte výhľad z Drienku, ani atmosféru lesných chodníkov po jeho zdolaní. Veríme, že Vás osloví náhradná 14 km trať a neďakujeme za pochopenie, lebo ani my to nechápeme!!!
• Javorie 14 km
• Révayovské aleje 6 km
• detské behy (5 kategórie podľa veku v dĺžke od 100 m do 1000 m budú upresnené na mieste v deň pretekov)

Štart / Cieľ:
Trávnatá plocha pri kúpalisku Drienok
• od 10:00 hod. štart detských behov
• 11:00 hod. štart pre trate 14 km
• 11:10 hod. štart pre trate 6 km

Štartovné:

14 km                                                                                                                                                 
8 € pri prihlásení do 30.04.2019
11 € pri prihlásení od 01.05. do 30.06.2019
14 € pri prihlásení od 01.07. do 09.07.2019

6 km                                                                                                                                                     
7 € pri prihlásení do 30.04.2019
10 € pri prihlásení od 01.05. do 30.06.2019
13 € pri prihlásení od 01.07. do 09.07.2019

Limit pretekárov na týchto dvoch tratiach je spolu 100 bežcov.

 • Štartovný balíček pre trate 12 km a 6 km obsahuje: štartovné číslo,
  občerstvenie počas a po pretekoch, zdravotnícke zabezpečenie počas
  pretekov, vstup do bazénov, batôžtek s logom pretekov. Balíček bude pripravený pre 100 prihlásených účastníkov.
 • Výška štartovného nezávisí od dátumu prihlásenia, ale od dátumu zaplatenia štartovného na účet organizátora. Vrátenie štartovného je možné do 14. dňa pred pretekmi vo výške 50% z uhradenej sumy.
 • Štartovné je možné zaplatiť na účet organizátora v Prima banke Slovensko a.s. do 09.07.2019, alebo pri prezentácii v deň pretekov. Číslo účtu je SK32 5600 0000 0025 3827 0001.  Podrobnosti k platbe obdržíte emailom na základe on-line prihlášky na našej webovej stránke. Do informácie pre prijímateľa uveďte MT (Mošovce Trail, meno a priezvisko).
 • Štartovné pre detské behy je 2 € a bude možné ho zaplatiť pred pretekmi  na mieste. Každý účastník dostane sladkú odmenu.

Prihláška:
On-line prihláška bude funkčná do 09.07.2019 do 23:59:59 hod.
V prípade nenaplnenia limitu 100 pretekárov sa bude možné prihlásiť ešte v deň pretekov pri prezentácii.

Prezentácia:
V deň pretekov od 9:00 hod. do 10:50 hod. v areáli ŠRZ Drienok. Prezentácia detí na detské behy bude ukončená o 9:45 hod.

Kategórie:

• 14 km
– Muži absolútne poradie
– Muži nad 40 rokov
– Ženy absolútne poradie
– Ženy nad 40 rokov

• 6 km 
– Muži absolútne poradie
– Muži nad 40 rokov
– Ženy absolútne poradie
– Ženy nad 40 rokov

Ocenený bude prvý pretekár v každej kategórii.

Odporúčaná výbava na trať 14 km:
– 500 ml vody
– telefón s uloženými telefónnymi číslami na riaditeľa pretekov Bohdan Basarab +421 905 565 906 a vedúceho záchrannej služby Michal Repiščák +421 902 204 420

Odporúčaná  výbava na trať 6 km:
– 500 ml vody

Podmienky a povinnosti účastníkov:

 • Prihlásenie sa on-line prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
 • Minimálny vek pretekára na trati 6 km je  14 rokov, na trati 14 km je 16 rokov.
 • Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov na tratiach 6 km a 14 km zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
 • Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedajú za svoj zdravotný stav. Odporúčame pretekárom, aby boli v deň pretekov poistení. Lekárska služba bude zabezpečená len do skončenia všetkých behov.
 • Štartovné čísla sú až do skončenia pretekov majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
 • Klasifikovaní budú pretekári, ktorí absolvujú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
 • Účastník, ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky berú na vedomie, že nesú zodpovednosť za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči druhým osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe.
 • Účastník odoslaním online prihlášky súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov výlučne na účely organizácie pretekov.
 • Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom v súvislosti s pretekmi.
 • Pokiaľ by sa preteky nemohli uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie, alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmeny v organizácii pretekov. O všetkých prípadných zmenách budú organizátori informovať na webovej stránke a na Facebook-ovej stránke pretekov.

Viac informácií sa dozviete na stránke www.mt.gpt.sk,
alebo nás kontaktujte emailom na info@gpt.sk.

Riaditeľ pretekov Bohdan Basarab.

Tešíme sa na všetkých účastníkov 2. ročníka Mošovce Trail (MT)!

Mapy a profily tratí Javorie 14 km (link)

Mapy a profily tratí Révayovské aleje 6 km (link)

Turistické značené trasy v rámci pretekov Mošovce Trail 2019 (link)

ĎAKUJEME PARTNEROM

Hlavný partner

 

Partneri